Trang sức cưới là món quà chúc phúc mà đôi bên gia đình tặng

Từ xưa đến nay khi lễ cưới diễn ra đôi nhẫn cưới luôn